TÀI NGUYÊN

ONLINE

 • (Nguyễn Hồng Quân)

TƯ LIỆU MỚI

Images_113.jpg Diendanhaiduongcom19072_118.jpg Loi_ca_dang_BacLanAnh.mp3 Em_ang_giaa_giang_ang_hAm_nay__Lan_Anh.mp3 Den_Voi_Con_Nguoi_Viet_Nam_Toi__CLB_Giai_Dieu_Xanh.mp3 Ngau_Hung_Giao_Duyen__Trong_Tan1.mp3 Uoc_mo_xanh__Lan_Anh.mp3 Vi_dan_em_than_yeu__Top_ca.mp3 Mua_thu_ngay_khai_truong4.mp3 Dat_Nuoc_Men_Thuong__Be_Tuyet_Ngan.mp3 Yeu_nguoi_bao_nhieu_yeu_nghe_bay_nhieu1.mp3 Gap_Me_Trong_Mo__Thuy_Chi.mp3 You_Raise_Me_Up__The_Lion_King__Celtic_Woman.mp3 Gita05.mp3 Gita04.mp3 Gita02.mp3 002.mp3 Flower1.jpg Field.jpg Butterfly.jpg

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC NỔI BẬT

  THAM KHẢO Ý KIẾN

  Bạn hay dùng phần mềm nào thiết kế giáo án điện tử
  Microsoft Office Power Point
  Violet
  Phần mềm khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website tư liệu Hóa - Sinh bậc THCS .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi chọn HSG môn Tiếng Anh 9-BN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:25' 07-04-2012
  Dung lượng: 108.0 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỉNH BắC NINH
  Sở GIáO DụC Và ĐàO TạO
  Đề THI CHọN HọC SINH GIỏI CấP TỉNH
  NĂM HọC: 2011 - 2012
  MÔN THI : TIếNG ANH - LớP 9 - THCS
  Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Ngày thi 20 tháng 3 năm 2012
  ==============
  
  Điểm bài thi
  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Số phách
  
  Bằng số:

  Họ tên:


  Họ tên:
  
  
  Bằng chữ:

  Chữ ký:


  Chữ ký:
  
  
  * Ghi chú: Đề thi gồm 07 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.

  PART ONE: PHONETICS (2.0 points)
  I. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (1.0 pt)
  1. A. mended B. stopped C. cooked D. missed
  2. A. collect B. economy C. protect D. provide
  3. A. month B. eighth C. within D. thank
  4. A. gymnastic B. got C. enlarge D. bridge
  5. A. plough B. tough C. enough D. rough

  II. Circle the word whose main stress is different from that of the others. (1.0 pt)
  1. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
  2. A. engineer B. corporate C. difficult D. different
  3. A. popular B. position C. horrible D. positive
  4. A. selfish B. correct C. purpose D. surface
  5. A. permission B. computer C. million D. perfection

  PART Two: VOCABULARY AND GRAMMAR (7.0 points)
  I. Circle the best answer to complete the following sentences. (2.0 pts)
  1. We haven’t seen _______ for a long time.
  A. together B. other one C. one another D. other each
  2. I shall do the job to the best of my________.
  A. ability B. capacity C. knowledge D. talent
  3. Every effort has been ________ to improve the quality of teaching in the school.
  A. taken B. made C. done D. gotten
  4. The woman said, “This carpet was made ________, so it is expensive.``
  A. by hand B. by the hand C. by hands D. by our hands
  5. I am leaving the key under the pot in the garden _______ you should be home earlier than usual.
  A. because B. in case C. so that D. though
  6. They seemed to be _______ to the criticism and just carried on as before.
  A. disinterested B. indifferent C. sensitive D. uncaring
  7. As a matter of _______, I bought my fridge at the same shop.
  A. concern B. fact C. truth D. coincidence
  8. _________ students in this class have trouble finding time to work out.
  A. Mostly all B. Many of C. Few D. A great deal of
  9. He spoke ________ all the families who had lost relatives in the disaster.
  A. with a view to B. in respect of C. on behalf of D. in aid of

  10. _______ our children may be, we cannot go picnicking in this weather.
  A. Though excited B. Excited as C. Because of excitement D. Exciting
  11. British and Australian people share the same language, but in other aspects they are as different as ________.
  A. cats and dogs B. chalk and cheese
  C. salt and pepper D. foods and drinks.
  12. The judge ________ the pedestrian for the accident.
  A. accused B. charged C. blamed D. sued
  13. We were held ______ by the traffic.
  A. in B. up C. down D. behind
  14. I think he will join us, ________?
  A. doesn’t he B. won’t he C. will he D. do I
  15. Doctors advise _______ many hours watching television.
  A. not to spend B. not being spent C. not spend D. not spending
  16. I thought everything _______ again but I could not
   
  Gửi ý kiến