TÀI NGUYÊN

ONLINE

 • (Nguyễn Hồng Quân)

TƯ LIỆU MỚI

Images_113.jpg Diendanhaiduongcom19072_118.jpg Loi_ca_dang_BacLanAnh.mp3 Em_ang_giaa_giang_ang_hAm_nay__Lan_Anh.mp3 Den_Voi_Con_Nguoi_Viet_Nam_Toi__CLB_Giai_Dieu_Xanh.mp3 Ngau_Hung_Giao_Duyen__Trong_Tan1.mp3 Uoc_mo_xanh__Lan_Anh.mp3 Vi_dan_em_than_yeu__Top_ca.mp3 Mua_thu_ngay_khai_truong4.mp3 Dat_Nuoc_Men_Thuong__Be_Tuyet_Ngan.mp3 Yeu_nguoi_bao_nhieu_yeu_nghe_bay_nhieu1.mp3 Gap_Me_Trong_Mo__Thuy_Chi.mp3 You_Raise_Me_Up__The_Lion_King__Celtic_Woman.mp3 Gita05.mp3 Gita04.mp3 Gita02.mp3 002.mp3 Flower1.jpg Field.jpg Butterfly.jpg

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC NỔI BẬT

  THAM KHẢO Ý KIẾN

  Bạn hay dùng phần mềm nào thiết kế giáo án điện tử
  Microsoft Office Power Point
  Violet
  Phần mềm khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website tư liệu Hóa - Sinh bậc THCS .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10-kèm đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:57' 20-06-2008
  Dung lượng: 453.0 KB
  Số lượt tải: 588
  Số lượt thích: 0 người
  PhÇn i
  Giíi thiÖu chung vÒ thÕ giíi sèng
  Bµi c¸c cÊp tæ chøc cña thÕ giíi sèng
  1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
  a. Quần thể b. Quần xã
  c. Cơ thể d. Hệ sinh thái
  2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
  a. Sinh quyến b. Hệ sinh thái
  c. Loài d. Hệ cơ quan
  3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
  a. Hệ cơ quan b. Mô
  c. Cơ thể d. Cơ quan
  4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?
  a. Tim b. Phổi
  c. Ribôxôm d. Não bộ
  5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
  a. Quần thể c. Quần xã
  b. Loài d. Sinh quyển
  6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ?
  a. Trao đổi chất b. Sinh trưởng và phát triển
  c. Cảm ứng và sinh trưởng d. Tất cả các hoạt động nói trên
  7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?
  a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
  b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
  c. Được cấu tạo từ các mô
  d. Được cấu tạo từ các phân tử , đại phân tử vào bào quan
  8. Tập hợp các cơ quan , bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
  a. Hệ cơ quan c. Bào quan
  b. Đại phân tử d. Mô
  9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :
  a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân
  b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
  c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít a min
  d. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
  10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :
  a. Prôtêin c. A xít nuclêic
  b. Pôlisaccirit d. Nuclêôtit
  11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo thành hệ .......
  Từ đúng để điền vào chố trống của câu trên là:
  a. Tê bào c. Cơ quan
  b. Cơ thể d. Bào quan
  12. Đặc điểm chung của trùng roi , a mip, vi khuẩn là :
  a. Đều thuộc giới động vật
  b. Đều có cấu tạo đơn bào
  c. Đều thuộc giới thực vật
  d. Đều là những cơ thể đa bào
  13. Tập hợp các cá thể cùng loài , cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và cơ quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :
  a. Quần thể c. Quần xã
  b. Nhóm quần thể d. Hệ sinh thái
  14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là :
  a. Quần thể c. Loài sinh vật
  b. Hệ sinh thái d. Nhóm quần xã
  15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
  a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã
  b. Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, cơ thể
  c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái
  d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái .
  16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :
  a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài
  b. Toàn bộ các sinh vật khác loài
  c. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống
  d. Các quần thể sinh vật cùng loài .
  17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :
  a. Thuỷ Quyển c. Khí quyển
  b. Sinh quyển d. Thạch quyển
  18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :
  a. Một hệ thống mở
  b. Có khả năng tự điều chỉnh
  c. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
  d. Cả a,b,c, đều đúng

  bµi giíi thiÖu c¸c giíi sinh vËt

  1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới :
  a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh
  b. Giới động vật và giới thực vật
  c. Giới nguyên sinh và giới động vật
  d. Giới thực vật và giới khởi sinh
  2. Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
  a. Giới nguyên sinh b. Giới thực vật
  c. Giới khởi sinh d. Giới động vật
  3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
  a. Chưa có cấu tạo tế bào
  b. Tế bào cơ thể có nhân sơ
  c. Là những có thể có cấu tạo đa bào
  d. Cả a,b,c đều đúng
  4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại ?
  a. Giới nam b. Giới động vật
  c Giới thực vật d. Giới khởi sinh
  5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là :
  a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
  b. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
  c. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
  d. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .
  6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:
  a. Đều có lối sống tự dưỡng b. Đều sống cố định
  c. Đều có lối sống hoại sinh d. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
  7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?
  a. Động vật nguyên sinh c. Virut
  b. Vi khuẩn d. Cả a, b , c đều đúng
  8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
  a. Thực vật, nấm, động vật
  b. Nguyên sinh , khởi sinh , động vật
  c. Thực vật , nguyên sinh , khởi sinh
  d. Nấm, khởi sinh, thực vật
  9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:
  a. 1,5 triệu c. 3,5 triệu
  b. 2,5 triệu d. 4,5 triệu
  10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:
  a. Họ c. Lớp
  b. Bộ d. Loài
  11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :
  a. Loài c. Giới
  b. Ngành d. Chi
  12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
  a. Có cấu tạo cơ thể đa bào
  b. Có phương thức sống dị dưỡng
  c. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn
  d. Cả a, b, c đều đúng
  13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?
  a. Là những sinh vật đa bào
  b. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn
  c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
  d. Cả a, b, c đều đúng
  14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
  a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp
  b. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng
  c. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào
  d. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .
  15. Sống tự dưỡng quang hợp cơ ở :
  a. Thực vật , nấm b. Động vật , tảo
  c. Thực vật , tảo d. Động vật , nấm
  16. Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?
  a. Thực vật bậc nhất b. Động vật nguyên sinh
  c Thực vật bậc cao d. Động vật có xương sống

  bµi – Giíi khëi sinh, giíi nguyªn sinh vµ giíi nÊm .

  1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:
  a. Có tốc độ sinh sản rất nhanh
  b. Tế bào có nhân chuẩn
  c. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào
  d. Cơ thể đa bào
  2. Môi trường sống của vi khuẩn là :
  a. Đất và nước
  b. Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
  c. Có thể có nhân chuẩn
  d. Cả a, b , c đều đúng
  4. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng ?
  a. Vi khuẩn hình que b. Vi khuẩn hình cầu
  c. Vi khuẩn lam d . Vi khuẩn hình xoắn
  5. Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo ?
  a. Cơ thể đơn bào hay đa bào ?
  b. Có chứa sắc tố quang hợp
  c. Sống ở môi trường khô cạn
  d. Có lối sống tự dưỡng
  6.Điểm gióng nhau giữa nấm nhày với động vật nguyên sinh là:
  a. Có chứa sắc tố quang hợp
  b. Sống dị dưỡng
  c. Có cấu tạo đa bào
  d. Tế bào cơ thể có nhiều nhân
  7.Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhày và động vật nguyên sinh ?
  a.Có nhân chuẩn
  b. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
  c. Có khả năng quang hợp
  d. Cả a,b, và c đều đúng
  8. Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha : pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là:
  a. Vi khuẩn b. Nấm nhày
  c.Tảo d. Động vật nguyên sinh
  9.Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là :
  a.Cơ thể đơn bào
  b.Thành tế bào có chứa chất kitin
  c.Cơ thể đa bào
  d.Có lối sống dị thường
  10.Nấm có lối sống nào sau đây?
  a. Kí sinh b.Cộng sinh
  c.Hoại sinh d.Cả a,b,c đều đúng
  11. Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?
  a. Nấm nhày
  b.Động vật nguyên sinh
  c.Tảo hoặc vi khuẩn lam
  d.Vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh
  12.Nấm sinh sản vô tính chủ yếu theo phương thức nào dưới đây ?
  a.Phân đôi b.Nẩy chồi
  c. Bằng bào tử d. Đứt đoạn
  13.Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại?
  a. Nấm men b. Nấm nhày
  c. Nấm mốc
   
  Gửi ý kiến